Proiecte propuneri

Office Center Konakri Africa
Castel-Catolic, Bucuresti, Rominia
Casa de locuit or.Durlesti, R. Moldova
 
 

Noutati

Plan Urbanistic Zonal “Petricani / Mircesti”

Consultari publice privind implementarea
proiectului “Planului Urbanistic Zonal in limita strazilor Petricani, Mircesti si terenurile cu numerele cadastrale 0100402.510 si 0100402.128


Regulament local de urbanism